Verkeersregels brommobielen

Een brommobiel is een voertuig dat op een kleine personenauto lijkt, maar technisch als bromfiets wordt gezien. Om een brommobiel te mogen besturen moet u minimaal 16 jaar oud zijn. En u moet een praktijkexamen voor de brommobiel hebben gehaald.

Leeftijd voor besturen brommobiel

Om een brommobiel te mogen besturen moet u minimaal 16 jaar zijn. Er is geen ontheffing mogelijk voor de minimumleeftijd. Ook niet als u een handicap hebt. Een brommobiel is niet hetzelfde als een gehandicaptenvoertuig.

Rijbewijs voor brommobiel

U heeft een rijbewijs categorie AM (bromfietsrijbewijs) nodig om een brommobiel te mogen besturen. Hiervoor moet u het theorie-examen voor de bromfiets en het praktijkexamen voor de brommobiel doen. Slaagt u voor het praktijkexamen brommobiel, dan mag u alleen rijden in een brommobiel. Op uw AM-rijbewijs komt de code AM4 te staan (de 4 staat voor vierwieler).

U heeft al een autorijbewijs of motorrijbewijs

Heeft u een autorijbewijs (categorie B) of motorrijbewijs (categorie A), dan heeft u geen apart bromfietsrijbewijs nodig. U krijgt automatisch het bromfietsrijbewijs op uw rijbewijsdocument bijgeschreven.

Kenteken en verzekering voor brommobiel

Een brommobiel geldt voor de wet als een bromfiets. Dit betekent dat u een bromfietsen moet verzekeren en een kenteken moet hebben. Deze regels gelden dus ook voor de brommobiel.

Gordel of helm brommobiel

In een brommobiel moet u een gordel gebruiken. Zijn er geen gordels aanwezig en is het een open brommobiel, dan moet u een goedgekeurde helm dragen.

Rijbaan en maximumsnelheid brommobiel

Met een brommobiel moet u op de rijbaan rijden. U mag niet op het fietspad rijden. Op autowegen, autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer mag u ook niet rijden. De maximumsnelheid van een brommobiel is 45 kilometer per uur, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.